Krótka historia Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach zostało powołane do życia w 1957 r.

01-

Na zebraniu założycielskim członkinie nowego koła powierzyły funkcję Przewodniczącej koleżance Wasylinie Małek, którą pełniła nieprzerwanie przez 42. lata do 1999 r.

W czasie swojej wieloletniej działalności Panie podejmowały wiele inicjatyw mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, (np: spotkania towarzyskie na wsi na t.z. PIERZAKU, podczas którego kobiety i dziewczęta darły pierze na pierzyny i poduszki) a także pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym.

Bardzo owocna w tym początkowym okresie była współpraca  ze Spółdzielnią Kołek Rolniczych.

Szczególnie w pierwszych latach działalności koła, biorąc pod uwagę ówczesne warunki życia i trudności, pomoc ta była istotna i niezbędna.

Ważnym elementem działalności naszego Koła było organizowanie szkoleń i kursów: kroju i szycia, gotowania i pieczenia, kursy rolnicze i inne.Kształciły one i wypełniały kobietom wolny czas, pomagały zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.

Członkinie Koła  corocznie rozprowadzały pisklęta drobiu wśród wszystkich chętnych mieszkańców wsi.

Życie kulturalne skupiało się na organizacji Spotkań np: Dnia Kobiet, Dnia Matki ,zabaw choinkowych, sylwestrowych czy wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek do Sanktuarium oraz na organizacji zabaw tanecznych, które były odskocznią od codziennych trosk i smutków. Czas spędzony na wspólnej zabawie do dziś żywo tkwi w pamięci starszych mieszkańców wsi.

Bardzo ważnym wydarzeniem były tzw. ,Spotkania Opłatkowe”, które odbywały się w styczniu. Upamiętniały przyjazd Kresowiaków do Bobrzan (06.01.1947 r.)

Były również dochodowe zabawy taneczne, a uzyskane pieniądze przeznaczano na działalność statutową koła (były one w tym czasie jedynym źródłem przychodów dla organizacji). Wykorzystywano je na wyposażenie kuchni, zakup naczyń i sprzętu ułatwiającego pracę do wypożyczania gospodyniom.

Kobiety dla podtrzymania tradycji i folkloru wykonywały każdego roku wieniec dożynkowy święcony w Kościele Parafialnym w Chichach.

Galeria zdjęć

W wieloletniej historii Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach funkcję Przewodniczącej piastowały w kolejności:

Wasylina Małek w latach 1957 – 1999
Krystyna Ziętal w latach 1999 – 2005
Jadwiga Powiada w latach 2005 – 2018
Antonina Brzytwa w latach 2018 – obecnie piastuje funkcję Przewodniczącej

18a-Wasylina-Malek-pierwsza-przewodniczaca-KGW

Wasylina Małek w latach 1957 – 1999

18b-przewodniczaca-KGW-1999-2005
Krystyna Ziętal w latach 1999 – 2005

18c-Jadwiga-Powiada-przewodniczaca-KGW-2005-–-2018-
Jadwiga Powiada w latach 2005 – 2018

18d-Antonina-Brzytwa-przewodniczaca-KGW-2018-–-obecnie-piastuje-funkce-
Antonina Brzytwa w latach 2018 – obecnie piastuje funkcję Przewodniczącej

Obecnie nowoczesna gospodyni, to nie ta sama osoba, co z lat powojennych XX wieku. 

Nowe czasy przyniosły nowe wyzwania i tak działania KGW w Bobrzanach kontynuuje nowe pokolenie.

W większości, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nie posiadają już gospodarstw rolnych, Panie nie mają już takich problemów, jak ich poprzedniczki w pierwszych latach swojej działalności stąd trochę inne przyświecają im cele.

Kobiety wiejskie  mają na uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego.

 

Dnia 6 marca 2022 roku, przeżywszy 64 lata zmarła nasza serdeczna koleżanka Teresa Świerczyńska.

W Kole Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach pełniła funkcję skarbnika od 1999 roku.

Pożegnałyśmy i odprowadziłyśmy Tereskę na miejsce wiecznego spoczynku w dniu 11 marca  2022 r.

18e-Teresa-Swierczynska-ur.-1958-zm.2022-r.Skarbnik-w-KGW-w-B-ch-od-1999-r.-do-2022-r

Teresa Świerczyńska

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę.

Ksiądz Jan Twardowski napisał: „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.

Była człowiekiem niezwykłym…. serdeczna, łagodna, uczciwa, cierpliwa, dobroduszna, gościnna, rzetelna, troskliwa i kochająca nasze Bobrzany.

Swoim pozytywnym usposobieniem dodawała otuchy i sprawiała, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy.

TERESA…

Uśmiechniętą, pełną życia, radości, ciepła, miłości. będziemy wspominać i pamiętać!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.