Rada Sołecka

Radna wsi Bobrzany

Radna gm. Małomice Grażyna Kolesińska- Bobrzany

 

Radna gm. Małomice Grażyna Kolesińska- Bobrzany

W sprawach dotyczących wsi Bobrzany można dzwonić pod numer: 781-133-439

 

 

Sołtys i Rada Sołecka po wyborach 2019 roku

Rada Sołecka Bobrzany do 2019 roku:

Wiesława Jaszczyk,
Marzanna Niemiec,
Michał Powiada,
Zygmunt Przysiężny,
Zbigniew Sulik,
Henryk Żwirek.

 

Zadania Rady na 2017 rok.

Dzień Kobiet 2018