Dorzuć swoją cegiełkę!

Zostań lokalnym mecenasem kultury!

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Chichach ma szansę stać się jedną z perełek na Szlaku Mistrza Ołtarzy z Gościeszowic.

DSC06325-Chichy-k.-sw.-Jana-Chrzciciela

kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Chichach

Nieznany z imienia a jedynie ze swoich pięknych dzieł Mistrz Ołtarza z Gościeszowic miał swój warsztat najprawdopodobniej w Żaganiu. Tworzył na przełomie XV i XVI wieku. Ołtarz, od którego ma swoje imię powstał w 1505 roku.

Ołtarze z jego pracowni mają rzeźbioną część środkową i wewnętrzne części dwóch skrzydeł oraz malowane zewnętrzne strony skrzydeł. Wyróżniają się piękną kompozycją przedstawianych scen i delikatną, rzeźbą postaci. Zharmonizowane żywe kolory, złocenia podkreślają precyzyjnie wykonany modelunek scen i pojedynczych figur.

Do zachowanych dzieł Mistrza Ołtarza z Gościeszowic zalicza się ołtarze w Żaganiu, Iławie, Dzikowicach, Mycielinie, Gościeszowicach, Chotkowie, Bukowinie Bobrzańskiej, Koninie Żagańskim, Witoszynie Dolnym, Borowie, Broniszowie, Nowym Miasteczku, Klępsku, Kościanie,  Sulechowie, Babimoście, Wichowie i w naszym parafialnym kościele w Chichach.

Są też ołtarze w Wielkopolsce (Kalisz) i okolicach Drezna. Być może trafiły tam wskutek sprzedaży.

Ołtarz średniowieczny należy do ołtarzy tzw. typu szafkowego, skrzynkowego, zwanego także nastawą ołtarzową czy z łac. retabulum.

Tego typu ołtarze składają się z kilku podstawowych elementów:

 – korpusu głównego, zwanego czasem szafą, skrzynką. Szafa główna zawiera przeważnie rzeźby, tworzące z nich inscenizacje. W związku z tym, iż szafa główna składa się z ołtarza zamykanego dwoma skrzydłami z malowidłami, taki typ ołtarza określany jest mianem tryptyku.

– podstawy zw. z łac. predella.

– Całość zwieńczała niegdyś nadstawa zamykająca ołtarz.

Ołtarz taki był w średniowieczu stawiany na podstawie z piaskowca, tzw. mensie.

DSC06774-Chichy-k.-sw.-Jana-Chrzciciela

Późnogotycki boczny ołtarz w kościele św. Jana Chrzciciela w Chichach. Autor – Mistrz Ołtarza z Gościeszowic, 1516 rok

IMG_0204-1-glowny-zasniecie-NMP

Późnogotycki boczny ołtarz w kościele św. Jana Chrzciciela w Chichach. Autor – Mistrz Ołtarza z Gościeszowic, 1516 rok, Część środkowa – Zaśnięcie NMP

IMG_0203-1-predella-Obrzezanie-Jezusa

Późnogotycki boczny ołtarz w kościele św. Jana Chrzciciela w Chichach. Autor – Mistrz Ołtarza z Gościeszowic, 1516 rok Predella – Obrzezanie Dzieciątka Jezus

 

Późnogotycki ołtarz boczny z 1516 roku w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Chichach będzie poddany pracom konserwatorskim.

Działania Stowarzyszenia na Rzecz Remontu i Odnowy kościoła p. w. św. Jana Chrzciciela i wielu innych osób zainteresowanych zachowaniem dla potomnych pereł sztuki i kultury zaowocowały uzyskaniem dotacji na prace renowacyjne:

  • 10 tysięcy zł przeznaczył Powiat Żagański a nasza parafia jest jedną z 5 dofinansowanych w 2019 roku wymienioną kwotą

  • 30 tysięcy zł dotacja Województwa Lubuskiego

  • 1 tysiąc środki zebrane przez Stowarzyszenie na Rzecz Remontu i Odnowy kościoła w Chichach

  • 19 tys. to przewidywany wkład własny parafii

Dołącz do zbiórki pieniędzy na najstarszy zabytek parafii św. Jana Chrzciciela obejmującej Chichy, Bobrzany i Janowiec.

Zostań lokalnym mecenasem kultury!

Apel Stowarzyszenia na rzecz Remontu i Odnowy kościoła św. Jana Chrzciciela w Chichach

 

Ciekawostka

Ołtarz Mistrza Ołtarzy z Gościeszowic z kościoła św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim w 2015 roku powrócił do dawnej świetności.

Było to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom. Oryginalne figury, które od lat są dostępne w ekspozycjach muzealnych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz św. Barbary ) oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (rzeźba św. Bartłomieja) zostały zeskanowane w wersji 3D, polichromowane i złocone.

Tak wykonane kopie stanęły w oryginalnym ołtarzu w kościele w Koninie Żagańskim.

 

Pełny zapis ze strony lubuskie.pl

dotyczący dotacji dla parafii w Chichach

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 09-07-2019

Lubuskie zabytki z dofinansowaniem

Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego podpisał kolejne umowy na dofinansowanie zabytków z budżetu województwa lubuskiego. Tym razem w powiecie żagańskim i żarskim.

Dofinansowanie przyznano: na prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim ołtarzu bocznym warsztatu Mistrza z Gościszowic, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach (gmina Małomice). Koszt zadania to 60.200 zł, 30.000 zł stanowi dotacja.

W 2018 roku przeznaczono 20.000 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu Zesłanie Ducha Świętego Mistrza Ołtarza z Gościszowic z 1516 r., w 2017 było to 30.000 zł również na prace przy ołtarzu, zaś 2016 zabytek został zasilony kwotą 40.000 zł na konstrukcję więźby dachowej, wymianę pokrycia i remont murów obwodowych.

Inne źródła finansowania w b.r.: 10.000 zł przeznaczone na prace przez powiat żagański, 1 tys. zł ze Stowarzyszenia na rzecz remontu i odnowy kościoła w Chichach, zaś środki własne parafii wyniosły 19.200 zł

Kościół został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku. Obecne sklepienie sieciowe pochodzi z początków XVI wieku. Kościół rozbudowano w 1614 o kaplicę, a odnowiono w 1710. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano w obiekcie okna, a w drugiej połowie XIX wieku – szczyty. Murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, kaplicą, zakrystią i składzikiem. Do nawy od strony zachodniej przylega prostokątna wieża. We wnętrzu zachowały się dwa wczesnogotyckie tryptyki oraz szereg renesansowych kamiennych nagrobków. Kościół otoczony jest kamiennym murem z XIV – XV w., w obrębie którego znajduje się parterowa brama.

Gotycki ołtarz z 1516 roku, przypisywany pracowni Mistrza Ołtarza z Gościszowic to drewniany poliptyk szafiasty. W części środkowej scena Zaśnięcia Marii, w predelli scena Obrzezania. Na pokrytych ornamentem awersach skrzydeł bocznych ślady po rzeźbach czterech Świętych Dziewic, na rewersie scena Zwiastowania. Prace zaplanowano z powodu złego stanu zachowani ołtarza: liczne ubytki, osłabienie przyczepności zapraw, polichromii i złoceń. Celem jest utrwalenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie utraconych walorów artystycznych i estetycznych.

Zdjęcia poniższe pochodzą ze strony lubuskie.pl i powiatzaganski.pl.

17125_IMG_1994-powiat

Dofinansowanie Powiat żagański

dofinansowanie-zabytków-w-powiecie-żarskim-i-żagańskim-2

dofinansowanie-zabytków-w-powiecie-żarskim-i-żagańskim

qrf

dofinansowanie-zabytków-w-powiecie-żarskim-i-żagańskim

fznor

dofinansowanie-zabytków-w-powiecie-żarskim-i-żagańskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.