W Merkuriuszu Regionalnym o Bobrzańskich Wieczorach

We wrześniu br. ukazał się 45 numer „Merkuriusza Regionalnego” – niezależnego czasopisma wydawanego od grudnia 2007 roku przez pana Wojciecha Jachimowicza z Szyby w powiecie nowosolskim.

A w numerze tekst opisujący historię i genezę Bobrzańskich Wieczorów

(na razie odbyły się cztery ale liczymy na więcej).

Jeszcze w pamięci pozostają żywe wspomnienia IV Wieczoru Bobrzańskiego „Pamiętajcie o starej ziemi”, który odbył się pod koniec maja 2018 roku. Motywem przewodnim Wieczoru była Matka – ta rodzona, ale i rodzina, ziemia, miejsce urodzenia, ojczyzna. Wykorzystano pamiątki po Ignacym Kowalu urodzonym w 1908 roku w Kaczanówce, pow. Skałat, woj. Tarnopolskie.

Gościliśmy wtedy pana Wojciecha Jachimowicza i dostaliśmy zaproszenie do napisania o bobrzańskiej inicjatywie.

Merkuriusz Regionalny jest tytułem prasowym, prezentującym na swoich łamach tematykę społeczno –kulturalną i samorządową.

Na stronie internetowej Dworu w Szybie możemy przeczytać:

„Merkuriusz Regionalny powstaje przy współpracy i społecznym zaangażowaniu członków Towarzystwa Humanistycznego i sympatyków regionalizmu na Ziemi Lubuskiej. Redaktorem naczelnym i wydawcą jest Wojciech Jachimowicz. Radzie Naukowej nowego czasopisma przewodniczy dr Mieczysław Wojecki”.

Pan Wojciech Jachimowicz jest nie tylko wydawcą, społecznikiem i regionalistą. We Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, prowadzi Muzeum Instrumentów Muzycznych. W Kolekcji Instrumentów Muzycznych jest ponad 3000 eksponatów – instrumentów muzycznych klawiszowych i lutniczych, zbiór nut, druków oraz innych pamiątek. Sam dwór został przez niego uratowany od zagłady.

W Szybie odbywają się też plenery malarskie i fotograficzne, wystawy i spotkania. Funkcjonuje też Warsztat Organmistrzowski prowadzony przez pana Jachimowicza.

Wojciech Jachimowicz jest też autorem „Legend Wzgórz Dalkowskich”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.