Plener malarski 2019 – Lubuskie pięknie malowane

W tym roku we wrześniu Bobrzany zostały włączone do bardzo ciekawego projektu realizowanego w ramach Programu Lubuska Odnowa Wsi.

Był to plener malarski prowadzony przez znana i uznana malarkę panią Ałłę Trofimenkovą-Hermann.

malarka Ałła Trofimenkova-Hermann

malarka Ałła Trofimenkova-Hermann

Grupa amatorów pod jej kierunkiem, podjęła się zadania uchwycenia akwarelą ulotnego piękna lubuskiej jesieni. Przyroda, zabytki, woda, architektura miast były przedmiotem działań malarskich.

Plener odbywał się w Bobrzanach, Małomicach i Łagowie, gdzie mieszka i tworzy od ponad 10 lat prowadząca warsztaty malarskie pani Ałła. Malarka jest od 2012 roku szefową Fundacji „Łagowski Dom Artysty”.

Organizatorem Pleneru był Małomicki Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kulturalna Szprotawa.

Plener rozpoczął się 2 września i trwał prawie miesiąc. Najpierw twórcy oglądali różne miejsca i szukali tych, które ich zainspirują do malowania. Potem tworzyli swoje dzieła.

Malowanie obrazów w Świetlicy Wiejskiej w Bobrzanach

Malowanie obrazów w Świetlicy Wiejskiej w Bobrzanach

Pod koniec miesiąca, 26 września odbył się w MOK w Małomicach wernisaż obrazów i spotkanie z autorami prac oraz prowadzącą plener panią Ałłą Trofimenkovą-Hermann. Artystka swoją pracę przedstawiająca ratusz w Małomicach ofiarowała burmistrz Małomic pani Małgorzacie Sendeckiej.

Ratusz w Małomicach namalowany przez Ałłę Trofimenkovą-Hermann

Ratusz w Małomicach namalowany przez Ałłę Trofimenkovą-Hermann

Przygotowany został i wydrukowany katalog prac uczestników Pleneru malarskiego w Bobrzanach, Małomicach i Łagowie pod tytułem „Lubuskie pięknie malowane”.

Katalog prac uczestników Pleneru malarskiego w Bobrzanach, Małomicach i Łagowie "Lubuskie pięknie malowane"

Katalog prac uczestników Pleneru malarskiego w Bobrzanach, Małomicach i Łagowie „Lubuskie pięknie malowane”

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.