Piknik Łęknicki 2019

Zespół Kalina z Bobrzan otrzymał zaproszenie na Piknik Rodzinny w Łęknicy. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy.

 

7 lipca 2019 roku od południa do godzin wieczornych w parku przy OKSiR każdy, bez względu na wiek mógł znaleźć aktywności i pokazy jemu odpowiadające.

Piknik-Łęknicki-2019

Nie zabrakło występu zespołu Kalina z Bobrzan.

Kolejny raz od 25 maja Kalina pojawiła się na scenie w nowym składzie: Antonina Brzytwa, Stefania Sulik, Krystyna Ziętal, Arkadiusz Dąbrowski.

Gitarę Arkadiusza Dąbrowskiego wspierała na klawiszach pani Urszula Stochel-Matuszak dyrektor MOK w Małomicach.

3.2.Piknik-Rodzinny-w-Łęknicy-06.07.2019-r-2

Zespół Kalina na scenie w Łęknicy. O lewej: Urszula Stochel-Matuszak, Krystyna Ziętal, Arkadiusz Dąbrowski, Antonina Brzytwa i Stefania Sulik.

3.3.Piknik-Rodzinny-w-Łęknicy-06.07.2019-r

Od lewej: Urszula Stochel-Matuszak, dyrektor MOK w Małomicach, Arkadiusz Dąbrowski, Antonina Brzytwa, Krystyna Ziętal, Stefania Sulik i Bettina Kowalska-Targońska dyrektor OKSiR w Łęknicy

Zespół otrzymał podziękowanie od pani dyrektor OKSiR w Łęknicy za przyjęcie zaproszenia i występ.

3.4.Piknik-Rodzinny-w-Łęknicy-06.07.2019-r

Ciekawostka

Piknik odbywał się w parku przylegającym do budynku OKSiR przy ulicy Wojska Polskiego w Łęknicy.

Budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji to pałac wzniesiony ok. 1925 roku przez Oskara Urbanitz, spadkobiercę założyciela huty szkła w Łęknicy. Nazywany jest „Belwederem”.

Po wojnie „Belweder” był siedzibą zakładowego klubu pobliskiej huty szkła. Od 1992 r . budynek stał się własnością Gminy Łęknicy i pełni funkcje Domu Kultury . Zarówno pałac jak i otaczający go park stanowiły pierwotnie część założonego w 1815 roku przez księcia Hermanna von Pücklera Parku Mużakowskiego.

3.1.Piknik-Rodzinny-w-Łęknicy-06.07.2019-r

Na folderze OKSiR, w lewym górnym rogu widoczny „Belweder” od strony ogrodu

„Belweder” czyli Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji od frontu. Zdjęcie ze strony

Książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, założyciel Parku Mużakowskiego był ekscentrykiem, hulaką, miłośnikiem pojedynków, niedoszłym prawnikiem i niespełnionym oficerem. W odziedziczonym rodzinnym majątku  stworzył w dolinie Nysy Łużyckiej unikatowy na skalę europejską park krajobrazowy w stylu angielskim. Obecnie około 200 ha tego parku leży po stronie niemieckiej a ponad 500 ha po polskiej. Park Mużakowski, jako wybitne dzieło architektury krajobrazu został uznany za pomnik historii i wpisany w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO .

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.