Bobrzańskie Wieczory

I Bobrzański Wieczór kresowych wspomnień

W roku 70. rocznicy przybycia do Bobrzan mieszkańcy tej miejscowości spotkali się, aby powspominać swoje strony ojczyste. Była to też okazja do poznania się z tymi, którym swoje losy zamknięte w fotografiach, wspomnieniach, piosenkach powierzają i pozwalają na ich publikację na stronie internetowej. Premier było więcej pamiętnego 18 czerwca 2016 roku: – Po raz pierwszy …

Kontynuuj czytanie