Film o wieży rycerskiej w Witkowie

Nawet nie 7 km dzieli Bobrzany od Witkowa. Zapewne każdy mieszkaniec Bobrzan widział stojącą w Witkowie wieżę rycerską z XIV wieku. Nie każdy jednak wie, co się z nią dzieje.

Doczekała się ona swojej własnej strony.

Z historii tego obiektu cytujemy zapisy dotyczące ostatnich zmian:

A.D. 1997 Zespół zamkowy przeszedł w ręce prywatne. Niezamieszkały, stopniowo niszczał wraz z upływem czasu. Na skutego braku prawidłowego zabezpieczenia tak więźby jak i samego gontu podczas ostatniego remontu w 1984 r., jak i jakichkolwiek prac konserwatorskich później, zdążyły zgnić praktycznie całe oba dachy wraz z gontem, a niczym nie osłonięta papa niszczała pod naporem deszczu i wiatru. Pojawiły się przecieki wody deszczowej i wilgoć wewnątrz. Część tynków we wnętrzach uległa zawilgoceniu. Brak wentylacji przyczynił się do pojawienia się grzybów pleśniowych wewnątrz na części ścian w obu budynkach.

A.D. 2017 Zamek zyskał nowego prywatnego właściciela.

A.D. 2018 Pod nadzorem lubuskiego konserwatora zabytków zostały podjęte pierwsze prace remontowe. Usunięte zostały krzewy i zarośla z terenu przyzamkowego. Usunięto stare wieloletnie trzciny zarastające fosę. Oczyszczono cały teren z wieloletnich śmieci.
Zostały ukończone badania architektoniczne więźb i pokrycia dachów oraz badania tynków we wnętrzach. Opracowano projekty dachów i zapoczątkowano ich remont. Wymieniono całkowicie drewniane elementy więźby dachowej, położono nowe odeskowanie i pokrycie papą. We wnętrzach zamku i oficyny usunięto ścianki działowe z cegły dziurawki. Zostały zerwane mokre tynki we wnętrzach.  Przywrócono renesansowe ozdoby kamienne w otworach okiennych budynku bramnego.  Określono kształt przysypanego do tej pory muru obronnego.  Odkryto relikty czterech baszt, określono ich rozmiar, kształt i umiejscowienie”.

Zmiany z 2018 roku pięknie dokumentuje film Tomasza Bratkowskiego „Wieża rycerska odżywa” zamieszczony na YouTube.

 

Specjalnie dla czytelników kilka kadrów z tego filmu. Z lotu ptaka wszystko lepiej widać.

01-Witkow-3

02-Witkow-2

03-Witkow-3a

04-Witkow-1

05-Witkow-4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.