Album Ślady Pamięci

Krysia Zietal wizytowkaPani Krystyna Ziętal z Bobrzan otworzyła Album Ślady Pamięci. Zapisuje go wspomnieniami żyjących jeszcze uczestników wielkiej wędrówki Polaków z Kresów Wschodnich, dla których nową małą ojczyzną stały się Bobrzany, Chichy czy Janowiec. Umieszcza w albumie wspomnienia rodzin nowych mieszkańców Ziem Odzyskanych, nagrania i zdjęcia z ich rodzinnych zbiorów. W ten to sposób pokazuje losy ludzi, którzy tworzyli powojenną historię tych miejscowości oraz ich dzieci, które budują teraźniejszość na stworzonym fundamencie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.